Konzultácie a poradenské služby

Kladieme dôraz na promptné a efektívne riešenie zverených úloh, zamerané na osobitné požiadavky klienta.

Pri poskytovaní právnych služieb využívame najaktuálnejšie právne poznatky vyplývajúce zo sledovania zmien právnych predpisov, judikatúry súdov, právnej praxe a odbornej právnickej literatúry. V komunikácii s klientami sme okrem slovenského jazyka k dispozícii aj v jazyku anglickom a nemeckom.

Ste na stránke: