O nás

Advokátska kancelária JUDr. Martina Kákoša vznikla v roku 2010 nadväzujúc na advokátsku prax JUDr. Mikuláša Kákoša. Poskytujeme právnu pomoc v celej škále právnych odvetví, jednak v rámci obhajoby v trestných konaniach, ako aj pri zastupovaní v oblasti občianskoprávnych vzťahov. Naše služby sú zamerané na dôsledné plnenie najzásadnejšej úlohy advokátskeho povolania, byť prostriedkom pri zabezpečovaní ochrany ľudských práv a základných slobôd klienta. Za zverenú dôveru ponúkame profesionálny, korektný a zodpovedný prístupom k potrebám klienta tak, aby sme boli pre neho nielen čo najlepším zástancom jeho záujmov, ale zároveň skutočnou oporou.

Ste na stránke: